Uppvärmning i kvadrat.

En bra uppvärmningsövning med bra bollkontroll. Plan: 15×15 meter. Spelare: 12 stycken. Organisation: Det röda laget löper runt kvadraten och väggspelar med de gula spelarna.De gula spelarna driver boll inom kvadraten och ser till att man väggspelar med spelarna som rör sig runt kvadraten.Det gula laget jobbar i fem minuter sedan …

Läs merUppvärmning i kvadrat.

Dribbla ändra riktning.

Snabb teknisk uppvärmning som hjälper spelare att få en tidig känsla för bollen. Avstånden är korta så att ditt team inte tröttnar, riktningsändringar hjälper dem att koncentrera sig på bollkontroll. Plan: 10×10 med en kvadrat i mitten på 4×4 meter. Organisation: Låt två eller tre bollar arbeta samtidigt. Spelarna måste dribbla …

Läs merDribbla ändra riktning.